Zápis žiakov

Teší nás, že máte záujem prihlásiť Vaše dieťa do Citadely. V tejto chvíli je prihlasovanie žiakov pre šk. rok 2020/2021 ukončené, no môžete sa s nami spojiť prostredníctvom citadela@kolegium.org a spoločne sa pozrieme na možnosti.

 

PRIHLASOVANIE PRE ŠK. ROK 2021/2022
 

1. Vyplňte registračný formulár, ktorým indikujete vážny záujem o zapísanie Vášho dieťaťa do Citadely.

 

2. Dohodneme si stretnutie s Vami a Vaším budúcim školákom. 

3. Rodičom prijatých detí zašleme záväznú prihlášku. Jej podpisom, uhradením nenávratného poplatku a zápisom na
Spojenej škole sv. Uršule sa dieťa stane súčasťou vzdelávacej skupiny Citadela. 

V rámci prijímacieho procesu budeme zvažovať vzájomné zladenie rodičov s víziou Citadely a našou ponukou, ako aj
naše možnosti podpory jednotlivých detí. 

Dodatočné informácie o štúdiu na Citadele

Poplatky za štúdium a školský klub


Školné: 200 – 250 €
​Školský klub: 45 €

Školné sa platí za 12 mesiacov. Školský klub sa platí za 10 mesiacov. 
Strava sa platí zvlášť a predstavuje sumu 40 – 50 € mesačne.

Výšku školného si vyberú rodičia podľa ich finančných možností. Výška školného nepodlieha schvaľovaniu zo strany Citadely.

Zvýhodnené poplatky pre súrodencov


2. dieťa
Školné: 180 – 240 €
Školský klub: 35 €

3. dieťa
Školné: 170 – 230 €
Školský klub: 25 €

Citadela je financovaná z poplatkov za štúdium a z donorských príspevkov. Bez štedrosti donorov Kolégia by nebolo možné udržať poplatok za štúdium vo výške 200 – 250 € za mesiac, keďže plné náklady na dieťa sú výrazne vyššie. Týmto  zároveň pozývame možných darcov k podpore tohto nového diela: napríklad cez IBAN SK89 1100 0000 0026 6975 2115 alebo inou formou podpory Kolégia.

Ak máte otázky, radi na ne odpovieme na adrese citadela@kolegium.org alebo na telefónnom čísle 0907 161 250.

Kontakt

citadela@kolegium.org

 

Slávka Kubíková
riaditeľka Citadely

slavka.kubikova@kolegium.org

0907 721 191

www.kolegium.org

 

IČO: 42138515

DIČ: 2023028381

Ivanka pri Dunaji
Vzdelávacia skupina Citadela

Kolégium Antona Neuwirtha

Námestie padlých hrdinov 7
P. O. Box 51

900 28 Ivanka pri Dunaji

Bratislava
Vzdelávacia skupina Citadela
Vysoká škola zdravotníctva a
sociálnej práce sv. Alžbety
Námestie Slobody 3 (Leškova)
811 04 Bratislava

Organizuje
Kolégium Antona Neuwirtha

Partner

Spojená škola sv. Uršule,

kmeňová škola vzdelávacej skupiny Citadela

Logo_Serviam_Santa_Ursula.jpg

Mediálny partner

brand-main.png