Zápis žiakov

1. Vyplňte registračný formulár, ktorým indikujete vážny záujem o zapísanie Vášho dieťaťa do Citadely.

Pre zápis do šk. roka 2022/2023 prosím vyplňte registráciu do 28. februára 2022.

 

2. Dohodneme si stretnutie s Vami a Vaším budúcim školákom. 

3. Rodičom prijatých detí zašleme záväznú prihlášku. Jej podpisom, uhradením nenávratného poplatku a zápisom na
Spojenej škole sv. Uršule sa dieťa stane súčasťou vzdelávacej skupiny Citadela. 

V rámci prijímacieho procesu budeme zvažovať vzájomné zladenie rodičov s víziou Citadely a našou ponukou, ako aj
naše možnosti podpory jednotlivých detí. 

Dodatočné informácie o štúdiu v Citadele

Poplatky za štúdium a školský klub


Výška školného pre nasledujúci šk. rok je 210 - 260 €/mes. Školné sa platí za 12 mesiacov. Výšku školného si vyberú rodičia podľa ich finančných možností. Výška školného nepodlieha schvaľovaniu zo strany Citadely.

Súrodencov môžete do Citadely prihlásiť za zvýhodnenú cenu:

Školné za 2. dieťa: - 10%

​Školné za 3. dieťa: - 20%


Strava sa platí zvlášť a predstavuje sumu 40 - 50 € mesačne. Cena za školský klub je 45 € mesačne. Školský klub sa platí za 10 mesiacov.

Citadela je financovaná z poplatkov za štúdium a z donorských príspevkov. Bez štedrosti donorov Kolégia by nebolo možné udržať poplatok za štúdium v uvedenej mesačnej výške, keďže plné náklady na dieťa sú výrazne vyššie. Týmto  zároveň pozývame možných darcov k podpore tohto nového diela: napríklad cez IBAN SK89 1100 0000 0026 6975 2115 alebo inou formou podpory Kolégia.

Ak máte otázky, radi na ne odpovieme na adrese citadela@kolegium.org.