Zápis žiakov

1. Vyplňte registračný formulár, ktorým indikujete vážny záujem o zapísanie Vášho dieťaťa do Citadely.

Zápis prvákov pre šk. rok 2022/2023 bol ukončený dňa 28. februára 2022. 

 

2. Dohodneme si stretnutie s Vami a Vaším budúcim školákom. 

3. Rodičom prijatých detí zašleme záväznú prihlášku. Jej podpisom, uhradením nenávratného poplatku a zápisom na
Spojenej škole sv. Uršule sa dieťa stane súčasťou vzdelávacej skupiny Citadela. 

V rámci prijímacieho procesu budeme zvažovať vzájomné zladenie rodičov s víziou Citadely a našou ponukou, ako aj
naše možnosti podpory jednotlivých detí. 

Dodatočné informácie o štúdiu v Citadele

Ak máte otázky, radi na ne odpovieme na adrese citadela@kolegium.org.