top of page

Naši učitelia

Učiteľov do Citadely sme vyberali veľmi precízne na základe odporúčaní, skúseností a osobných pohovorov. Tím, ktorý sme napokon zostavili je veľmi schopný, skúsený a zapálený pre myšlienku Citadely. Aj keď budú učitelia vyučovať v rôznych lokalitách, budú sa vzájomne zdieľať a pracovať ako jeden celok. Pred začiatkom školského roku ešte absolvujú špeciálne tréningy, v rámci ktorých sa bližšie zoznámia s Citadelou i s metodickými materiálmi, ktoré pre žiakov pripravujeme. Učitelia budú mať tiež svojho mentora a budú sa ešte ďalej vzdelávať, aby Citadela mohla neustále napredovať. 

Ďalší učitelia a učiteľky

Samuel Prílepok
Lucia Husárová
Eva Tornello Veselská
Eva Šeregiová
Kristína Chlebišová
Miriam Muchová
Adam Swift

Vychovávatelia

Mária Kolková
Silvia Hurbanová
Marián Dzurik
Eva Vieriková 


Psychologička
Michaela Sokoliová

bottom of page