top of page

O Citadele

Citadela, teda „mestečko“, je jadrom opevneného územia mesta. Tento hrad, pevnosť alebo veža je miestom poslednej záchrany a úkrytu pokladov. Aj naša Citadela chce ponúknuť bezpečné prostredie pre to najvzácnejšie, čo máme - naše deti. Zároveň je z citadely najlepší výhľad - chceme, aby naše deti videli ďaleko a mali široké horizonty.
 

Citadela ponúka hodnotové ukotvenie, stáročiami overený vzdelávací model, ale aj prijímajúcu komunitu a rešpektujúci prístup k deťom. Ponúkame pútavú formu učenia, ktorá rozvíja dieťa celistvo: myseľ, telo aj dušu. Vzdelávanie pre žiakov prvého stupňa je založené na koncepte katolíckeho klasického vzdelávania.

Bezpečné miesto pre všestranný rozvoj detí

Fotka7_edited_edited.jpg
kid-2603859_1920.jpg
Fotka6.jpg

Spoľahlivý partner

školského systému

Základná škola Citadela sa nachádza v Bratislave a v Ivanke pri Dunaji. Program Citadely je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Od prvého ročníka majú zároveň posilnenú výučbu anglického jazyka. 

kastiel2.jpg

Rokmi overený

vzdelávací prístup

Citadelu organizuje tím skúsených pedagógov na pôde Kolégia Antona Neuwirtha, ktoré už od roku 2009 úspešne rozvíja vzdelávacie programy pre stredoškolákov, vysokoškolákov aj pracujúcich.

V najbližších rokoch plánujeme postupne naplniť prvý aj druhý stupeň základnej školy a neskôr aj štyri ročníky strednej školy. Projekt katolíckej klasickej školy je naplánovaný na 13 rokov. 

Prečo si vybrať Citadelu?

Citadela ponúka hodnotové ukotvenie

Odovzdanie kresťanských hodnôt a kultúry deťom je najdôležitejší dôvod existencie Citadely.

Citadela učí deti myslieť

Deti sa učia nielen techniku čítania a písania. Učia sa rozumieť, formulovať názory, diskutovať, argumentovať.

Citadela poskytuje kvalitné vzdelanie

Klasické vzdelávanie poskytuje deťom pevné základy v dejinách, umení, náboženstve, matematike a vede.

Citadela vyučuje podľa unikátneho sylabu

Sylabus v Citadele vytvárali odborníci na dejiny, hudbu, výtvarné umenie, náboženstvo a literatúru. Študijný program kladie dôraz na súvislosti a prepojenia medzi jednotlivými predmetmi.

Citadela vytvára bezpečné prostredie

Pedagogika v Citadele je založená na túžbe objavovať svet, ktorú majú v sebe všetky deti.

Citadela formuje charakter

Vzdelávanie v Citadele poskytuje množstvo príležitosti rásť v cnostiach rozumnosti, spravodlivosti, odvahy a miernosti.

Citadela prepája komunitu

Citadela neslúži len deťom, ale celým rodinám. Ponúkame aktivity aj pre rodiny, čím pomáhame vytvárať bezpečné komunity dôležité pre budúcnosť vašich detí.

bottom of page