top of page

Kto sme

Od roku 2009 pracujeme v Kolégiu Antona Neuwirtha so stredoškolákmi a vysokoškolákmi. Sledujeme výskumy z oblasti detskej psychológie a výchovných prístupov. Napísali sme dva výchovné bestsellery: Klub nerozbitných detí a Krotitelia displejov

Zároveň sme sami rodičmi a túžime, aby naše deti dokázali prežiť zmysluplný a dobrý život. Chceme im odovzdať kresťanskú vieru a jej hodnoty. Snažíme sa o to vo výchove v našich rodinách, ale vnímame, že podstatné miesto v tomto procese má škola. Preto sme sa rozhodli otvoriť základnú školu.

Staviame na našej dlhoročnej skúsenosti s klasickým vzdelávaním na Slovensku a úspechoch katolíckych klasických škôl v USA.

Akademický tím

Martin Luterán

A Luteran.jpg

rektor Kolégia Antona Neuwirtha spoluzakladateľ Citadely

Filozof, vzdelávateľ a otec. Po štúdiu
právnej filozofie na univerzite v Oxforde založil Kolégium Antona Neuwirtha.
Dlhé roky vedie semináre a prednášky
o etike, prirodzenom zákone a filozofii pre stredoškolákov, vysokoškolákov aj verejnosť. 

Slávka Kubíková

slavka_knd2-71471_edited.jpg

prorektorka
a spoluzakladateľka Citadely

Mama dvoch detí, ktorá pôsobila v biznise, v médiách, aj na škole. Pri výchove vlastných detí začala študovať otázky detskej psychológie a výchovnú literatúru, na základe ktorých napísala Klub nerozbitných detí a Krotitelia displejov. Verí, že najlepší model vzdelávania pre deti je práve klasické vzdelávanie. Už štvrtý rok má na starosti rozvoj klasického vzdelávania v projekte Citadela.

Daniela Čarná

Daniela%20Carna_edited.jpg

odborná konzultantka

pre umenie

Študovala dejiny umenia na Univerzite Komenského, filozofiu na Trnavskej univerzite a pedagogiku na VŠVU. Pôsobí ako galerijná pedagogička v Kunsthalle Bratislava. Zaujíma ju reflexia kresťanstva v súčasnom umení aj objavovanie nových spôsobov, ako hovoriť o umení s deťmi. 

Martin Mihalik

DSC_4139_KK_edited.jpg

riaditeľ ZŠ Citadela 

Túžba porozumieť svetu a úlohe človeka v ňom ho viedla k štúdiu filozofie, teológie a práva. Už osem rokov sa venuje vyučovaniu náboženskej výchovy na základných a stredných školách, kde sa snaží viesť žiakov k odhaľovaniu tajomných ciest Božej múdrosti.

Matúš Sitár

matus-sitar.jpg

odborný konzultant

pre históriu

Matúš je filozof a akademik, venuje sa metafyzike, etike a vzťahu medzi rozumom a vierou. Študoval kresťanskú filozofiu na TfTU a dnes tvorí akademické programy, učí filozofiu a teológiu. Vo voľnom čase prekladá z latinčiny komentáre cirkevných otcov Východu a Západu k štyrom evanjeliám.

bottom of page