top of page

Študijný program

Základnými predmetmi sú gramatika, literatúra, matematika, umenie (výtvarné umenie, hudba, dejiny umenia), náboženstvo, slovenský jazyky a prírodné vedy. 

Klasický vzdelávací program, ktorý ponúka Citadela je unikátny. Vytvárali ho experti na dejiny, umenie, či náboženstvo. Inšpiruje sa americkými klasickými školami, ale zohľadňuje tiež slovenské špecifiká. 

V sylabách Citadely sme skĺbili klasický vzdelávací program s požiadavkami Štátneho vzdelávacieho programu.

Matematiku

sa deti učia pomocou Hejného metódy.

Písanie

sa učia nespojitým písmom Commenia Script.

12.30

Angličtinu

majú deti od prvého ročníka v rozsahu 4 vyučovacích hodín týždenne. Vyučujeme ju pomocou metódy Jolly Phonics.

Pedagogický prístup a hodnotenie

Pedagogické metódy v Citadele sú založené na vnútornej motivácii dieťaťa. Snažíme sa vytvárať láskyplné a rešpektujúce prostredie. Z tohto dôvodu nepoužívame známkovanie, ale spätnú väzbu a slovné hodnotenie.


Tiež si uvedomujeme, že na to, aby mali deti vhodné a bezpečné prostredie na učenie, potrebujú nielen veľa lásky, ale aj hranice. Preto máme vytvorené Citadelovské školské pravidlá a procesy. Pomáhajú deťom ľahšie sa orientovať v aktivitách, sústrediť sa na prácu a dobre spolu vychádzať.

Denný režim (ukážka)

čas

7.30 - 8.00

8.00 - 8.15

8.15 - 12.30

12.30 - 13.00

13.00 - 13.15

13.15 - 14.00

14.00 - 16.30

aktivita

Príchod

Ranný kruh

Vyučovanie

Obed

Príbeh

Dokončovanie

Školský klub

predmet

ukážka sylabu

Matematika

Čítanie a písanie

Hejného matematika:

krokovanie

Čítanie slabík, písanie písmena J

Angličtina

Jolly Phonics

Prestávka vonku

Dejiny

Staroveké Grécko:

Jablko sváru

Výtvarná výchova

Grécke sochárstvo

Hudba

Grécka lýra

Pán Guľôčka

Samostatná práca

Vzdelávacie sylaby (ukážka)

sylaby

September

1. TÝŽDEŇ

2. TÝŽDEŇ

3. TÝŽDEŇ

4. TÝŽDEŇ

História

Pravek

Pravek

Mezopotámia

Mezopotámia

Výtvarná

Jaskynné obrazy

Picasso

​Čiara

Igor Kalný

Architektúra

Ištarina brána

Náboženstvo

Dobrý pastier

Horčičné zrnko

Raj

Hudba

Robert Schumann: Snenie

Hudba v praveku: bubon

Robert Schumann: Snenie

Hudba v praveku: bubon

Edvard Grieg: Pier Gynt

Hudba v praveku:
dažďová palica

Literatúra

Pán Guľôčka

Pán Guľôčka

Pán Guľôčka: Krídla

Veda

Múdrosť vo svete

Dinosaury

Príbeh života stromu

Machuľa

Tvary

Babylonská
veža

Edvard Grieg: Pier Gynt

Hudba v praveku:
dažďová palica

Pán Guľôčka: Radosť

Ja som vedec

bottom of page