top of page

Pedagogická klasická akadémia

Spoznajte klasické vzdelávanie v praxi

Citadela ponúka jedinečný vzdelávací program pre študentov pedagogických fakúlt v 3. ročníku bakalárskeho štúdia, študentov magisterského štúdia aj pre mladých učiteľov a učiteľky vo veku do 30 rokov, ktorí sa túžia posúvať vo svojej pedagogickej praxi ďalej.

Program trvá v termíne
od októbra 2023 do mája 2024

DSC_1740.jpg
Podoba programu

Pedagogická klasická akadémia má dve verzie: 

INTENSIVE verzia je odporúčaná pre vysokoškolských študentov, zahŕňa viac praxe a je intenzívnejšia.

LIGHT verzia je odporúčaná pre pracujúcich. 

Čo je súčasťou programu?

1. WORKSHOPY

Téma

s lektormi

Príbeh klasického vzdelávania a Citadely

Kresťanské pramene klasického vzdelávania

The Lost Tools of Learning

Literatúra

História

Umenie

Slávka Kubíková

Martin Mihalik

Martin Luterán

Dominika Tvardziková

Samuel Prílepok

Samuel Prílepok

Workshop = osobné stretnutie v trvaní 90 minút

Workshopy sa budú konať približne raz za mesiac v stredu večer (okrem mesiaca december). Presné termíny zašleme všetkým záujemcom. 

Workshopy sú určené pre účastníkov oboch verzií programu, LIGHT aj INTENSIVE.

2. PRAKTICKÁ ČASŤ

INTENSIVE

Náčuvy/návšteva vyučovania v Citadele:

 

1. polrok: 5 hodín

2. polrok: 7 hodín

Študent sa zúčastňuje vyučovania a po vyučovaní absolvuje reflexiu so sprevádzajúcim učiteľom (vysvetlenie, čo sa učí, prečo, aké pedagogické metódy využíva a pod.).

Vlastná hodina: 

2. polrok: 3 hodiny - Dejiny, Výtvarná výchova/Hudobná výchova, Náboženstvo/Veda


Na hodine je prítomný aj sprevádzajúci učiteľ.

 

Študent dostane podklady (sylaby a prípravu) a odučí hodinu. Po odučení dostane spätnú väzbu v podobe individuálnej konzultácie. 

 

Po dohode je možné absolvovať v Citadele celú odbornú prax v záverečnom ročníka štúdia na Pedagogickej fakulte.

LIGHT

Jeden deň v Citadele: 
 

Absolvovanie celého vyučovacieho dňa v Citadele, po ktorom bude nasledovať rozhovor a zhodnotenie so sprevádzajúcim učiteľom.

DSC_1594.jpg

Aká je cena programu? 

Cena programu

INTENSIVE

LIGHT

DSC_9523.jpg

workshopy + náčuvy (5-7 hodín) + 3 odučené hodiny v Citadele + individuálna konzultácia

80 eur za jeden polrok*

*Vo výnimočných prípadoch je možné požiadať o štipendium
žiadosťou s odôvodnením v rozsahu maximálne 200 slov.
Žiadosť odošlite na adresu slavka.kubikova@kolegium.org.

workshopy + jeden deň v Citadele

65 eur za jeden polrok

ff6917c8-90f0-11ed-9479-f61552f8cd12.jpg

Dôležité dátumy

Koniec prihlasovania:

6. október 2023

Pohovory:

10. - 11. október 2023

Začiatok programu:

18. október 2023

Dátumy

Prihlasovanie

Prihlasovanie

Máte viac otázok k Pedagogickej akadémii? 
Ozvite sa nám na slavka.kubikova@kolegium.org.

bottom of page