top of page

Komunita

Prirodzené vzťahy pre deti aj rodičov

V Citadele vieme, že rodičia sú primárni vychovávatelia detí. Citadela je ponuka pre rodiny, ktoré vzdelávanie a výchovu vidia rovnako, ako my. Rodičia v Citadele nachádzajú nielen partnera pre vzdelávanie svojich detí, ale aj komunitu rodín s podobným hodnotovým zázemím. Takýmto priateľstvám sa snažíme vytvárať čo najviac priestoru. 

Rodičia sa aktívne zúčastňujú spoločných sv. omší, organizujú neformálne víkendové stretnutia a výlety (tzv. Citadelovský klub nerozbitných detí) a vďaka nízkemu počtu detí v triede sa medzi deťmi ale aj celými rodinami budujú prirodzené priateľstvá a sieť vzájomnej podpory.

People In Church
Outdoor Family Day

Viac ako na známkach našich slovenských škôl nám záleží na dobrom prostredí a komunite, kam sa bude tešiť, a ktoré v nej bude zväčšovať radosť a túžbu po poznaní. Myslíme si, že dobré spoločenstvo a "partia", v ktorom deti sú, im pomôže vyrásť v dobrých a charakterných ľudí.

Nestačí, aby dieťa chodilo na náboženstvo. Chceme, aby bolo súčasťou nábožnej komunity. Len tak nezostane celá úloha vštepenia autentickej viery na rodičoch, ktorá je dnes bez podpory školy veľmi náročná. Zároveň sme mali dojem, že ciele Citadely sa zhodujú s aktuálnymi záujmami nášho syna.

bottom of page