Komunita

Prirodzené vzťahy pre deti aj rodičov

V Citadele vieme, že rodičia sú primárni vychovávatelia detí. Citadela je ponuka pre rodiny, ktoré vzdelávanie a výchovu vidia rovnako, ako my. Rodičia v Citadele nachádzajú nielen partnera pre vzdelávanie svojich detí, ale aj komunitu rodín s podobným hodnotovým zázemím. Takýmto priateľstvám sa snažíme vytvárať čo najviac priestoru. 

Rodičia sa aktívne zúčastňujú spoločných sv. omší, organizujú neformálne víkendové stretnutia a výlety (tzv. Citadelovský klub nerozbitných detí) a vďaka nízkemu počtu detí v triede sa medzi deťmi ale aj celými rodinami budujú prirodzené priateľstvá a sieť vzájomnej podpory.

Vzdelávanie a rozvoj dospelých

Dôležitým benefitom pre rodičov je Citadelovská večerná akadémia. Ide o krátke semináre o rozličných témach od výchovy cez literatúru a filozofiu, ktorými rodičov sprevádzajú odborníci vo svojej oblasti. Semináre sú organizované 1x mesačne.

Viac ako na známkach našich slovenských škôl nám záleží na dobrom prostredí a komunite, kam sa bude tešiť, a ktoré v nej bude zväčšovať radosť a túžbu po poznaní. Myslíme si, že dobré spoločenstvo a "partia", v ktorom deti sú, im pomôže vyrásť v dobrých a charakterných ľudí.

Nestačí, aby dieťa chodilo na náboženstvo. Chceme, aby bolo súčasťou nábožnej komunity. Len tak nezostane celá úloha vštepenia autentickej viery na rodičoch, ktorá je dnes bez podpory školy veľmi náročná. Zároveň sme mali dojem, že ciele Citadely sa zhodujú s aktuálnymi záujmami nášho syna.

Kontakt

citadela@kolegium.org

 

Slávka Kubíková
riaditeľka Citadely

slavka.kubikova@kolegium.org

0907 721 191

Ivanka pri Dunaji
Vzdelávacia skupina Citadela

Kolégium Antona Neuwirtha

Námestie padlých hrdinov 7
P. O. Box 51

900 28 Ivanka pri Dunaji

www.kolegium.org

 

IČO: 42138515

DIČ: 2023028381

Bratislava
Vzdelávacia skupina Citadela
Vysoká škola zdravotníctva a
sociálnej práce sv. Alžbety
Námestie Slobody 3 (Leškova)
811 04 Bratislava

Sledujte nás

Organizuje
Kolégium Antona Neuwirtha

Partner

Spojená škola sv. Uršule,

kmeňová škola vzdelávacej skupiny Citadela

Logo_Serviam_Santa_Ursula.jpg

Mediálny partner

brand-main.png