PRIHLÁSTE SA
NA WEBINÁR

odpovieme vám na otázky

Prihláste sa na webinár

Chcete sa osobne stretnúť so zakladateľmi Citadely a priamo sa ich opýtať Vaše otázky týkajúce sa nášho programu?
Prihláste sa na webinár s riaditeľkou Citadely Slávkou Kubíkovou a so zakladateľom Citadely Martinom Luteránom.
Webinár sa uskutoční vo štvrtok 11. júna 2020 o 17.00 hod.


Prihláste sa na webinár ešte dnes prostredníctom prihlasovacieho formulára.


 

Pozrite si predchádzajúce video so zakladateľmi Citadely – Slávkou Kubíkovou a Martinom Luteránom,
v ktorom odpovedajú na základné otázky o Citadele: 

Kontakt

citadela@kolegium.org

 

Barbora Belišová
koordinátorka programu Citadela

barbora.belisova@kolegium.org

0907 161 250

Ivanka pri Dunaji
Vzdelávacia skupina Citadela

Kolégium Antona Neuwirtha

Námestie padlých hrdinov 7
P. O. Box 51

900 28 Ivanka pri Dunaji

www.kolegium.org

 

IČO: 42138515

DIČ: 2023028381

Bratislava
Vzdelávacia skupina Citadela
Vysoká škola zdravotníctva a
sociálnej práce sv. Alžbety
Námestie Slobody 3 (Leškova)
811 04 Bratislava

Organizuje
Kolégium Antona Neuwirtha

Partner

Spojená škola sv. Uršule,

kmeňová škola vzdelávacej skupiny Citadela

Logo_Serviam_Santa_Ursula.jpg

Mediálny partner

brand-main.png