7.jpg

OD ÚŽASU K MÚDROSTI

základoškolská vzdelávacia skupina Citadela

KATOLÍCKA IDENTITA

KLASICKÉ VZDELÁVANIE

ROZVOJ CHARAKTERU

Zápis žiakov

Posledné voľné miesta

Prihláste svojho prváčika do triedy v Bratislave alebo v Ivanke pri Dunaji. Žiakov prijímame priebežne do naplnenia kapacity.

5.JPG

Na stiahnutie

Najlepšie detské knihy 

Niekedy je naozaj ťažké nájsť vhodné čítanie pre deti. Aby sme vám to uľahčili, pripravili sme pre vás zoznamy najlepších kníh pre deti podľa veku. Môžete si ich zadarmo stiahnuť.

Vzdelávanie v Citadele

Staviame na tradícii klasického vzdelávania, ktoré rozvíja dieťa celistvo a učí ho vnímať dejinné, kultúrne a vedecké súvislosti.

Zápis žiakov

Prečítajte si o postupe prihlasovania detí do Citadely. Svoj záujem môžete registrovať po celý rok.

Komunita

Dôraz na úzku a priateľskú spoluprácu s rodičmi vytvára príležitosti budovať výnimočnú komunitu rodín.

children-1879907_1920.jpg

Naším poslaním je sprevádzať deti pri objavovaní Pravdy, Dobra a Krásy
v histórii, literatúre, vede a umení západnej civilizácie.

Našou víziou sú deti pripravené žiť tvorivý, plodný a svätý život
v dospelosti.

Často kladené otázky

Aké veľké sú triedne kolektívy?


Triedy v Citadele majú 10 - 15 detí.
Koľko stojí štúdium v Citadele?


Výška školného pre nasledujúci šk. rok je 210 - 260 €/mes. Školné sa platí za 12 mesiacov. Výšku školného si vyberú rodičia podľa ich finančných možností. Výška školného nepodlieha schvaľovaniu zo strany Citadely. Súrodencov môžete do Citadely prihlásiť za zvýhodnenú cenu: Školné za 2. dieťa: - 10% ​Školné za 3. dieťa: - 20%
Strava sa platí zvlášť a predstavuje sumu 40 - 50 € mesačne. Cena za školský klub je 45 € mesačne. Školský klub sa platí za 10 mesiacov.
Chceli by sme prihlásiť dieťa do Citadely, no finančná situácia nám to nedovoľuje.


Budeme veľmi radi ak sa na nás obrátite a skúsime spolu vymyslieť možnosti, ako by sme Vaše dieťa vedeli zapojiť do našej vzdelávacej skupiny.
Nakoľko záväzná je registrácia záujmu?


Registračný formulár vyjadruje Váš seriózny záujem o našu vzdelávaciu skupinu a štúdium Vášho dieťaťa. Po ukončení výberového procesu Vám
zašleme záväznú prihlášku, ktorej súčasťou je nevratný poplatok. Posledným krokom je zápis dieťaťa do kmeňovej Spojenej školy sv. Uršule.
Ako je Citadela financovaná?


Citadela je novým projektom Kolégia Antona Neuwirtha, ktorý bude spočiatku financovaný podobne ako ostatné projekty Kolégia, t.j. z poplatkov
za program a z donorských príspevkov. Bez štedrosti donorov Kolégia by nebolo možné udržať poplatok za štúdium vo výške 210 – 260 € za
mesiac, keďže plné náklady na dieťa sú výrazne vyššie. Týmto zároveň pozývame možných darcov k podpore tohto nového diela: napríklad cez
IBAN SK89 1100 0000 0026 6975 2115 alebo inou formou podpory Kolégia.
Ďalšie otázky


Na otázky rodičov odpovedajú zakladatelia Citadely Slávka Kubíková a Martin Luterán.