Prečo si vybrať Citadelu?

Citadela, teda „mestečko“, je jadrom opevneného územia mesta. Tento hrad, pevnosť alebo veža je miestom poslednej záchrany a úkrytu pokladov. Aj naša Citadela chce ponúknuť bezpečné prostredie pre to najvzácnejšie, čo máme - naše deti. Zároveň je z citadely najlepší výhľad - chceme, aby naše deti videli ďaleko a mali široké horizonty.
 

Citadela ponúka hodnotové ukotvenie, stáročiami overený vzdelávací model, ale aj prijímajúcu komunitu a rešpektujúci prístup k deťom. Ponúkame pútavú formu učenia, ktorá rozvíja dieťa celistvo: myseľ, telo aj dušu.

Citadela neučí deti náhodne vybrané zručnosti, ktoré sa o pár rokov aj tak ukážu ako zastarané. Učí deti myslieť, a tým ich pripravuje na akúkoľvek životnú dráhu. Deti sa budú učiť nielen čítať, ale aj rozumieť a diskutovať. Nielen písať správne písmená, ale aj tvoriť vlastné texty a eseje.


V Citadele sa deti učia spoznávať kresťanstvo cez príbehy dejín západnej civilizácie. Už od prvého ročníka sa budú zoznamovať s gréckou mytológiou, rímskymi cisármi, stredovekými rytiermi a kráľmi, ale aj s modernými hrdinami. 


V Citadele chceme ponúknuť deťom Pravdu, Dobro a Krásu. Náš vzdelávací program je vystavaný tak, aby sme dali ďetom prístup k tomu najlepšiemu, čo naša civilizácia priniesla.

V Citadele sa budeme veľa učiť o dejinách, ale naša pedagogika je založená na moderných poznatkoch. V jej strede je dieťa a jeho chuť objavovať svet a učiť sa. Chceme stavať na prirodzenom nadšení detí. Rozumieme však, že deti sa najlepšie učia v bezpečí vymedzenom pravidlami a hranicami.

V Citadele nám záleží na tom, aby sa z detí stávali dobrí a charakterní ľudia. Budeme ponúkať prostredie, ktoré v deťoch formuje cnosti múdrosti, spravodlivosti, odvahy a miernosti. Nebojíme sa tiež podporovať v deťoch sebadisciplínu, vytrvalosť a trpezlivosť.

Veríme, že sa okolo Citadely vytvorí komunita skvelých ľudí: rodín, ktorým hlboko záleží na kresťanskej viere a hodnotách. Veríme, že to budú rodiny, ktoré majú zároveň zmysel pre prírodu, dobrodružstvo a spoločenstvo.

Našou víziou sú deti pripravené žiť tvorivý, plodný a svätý život
v dospelosti.

Naším poslaním je sprevádzať deti pri objavovaní Pravdy, Dobra a Krásy
v histórii, literatúre, vede a umení západnej civilizácie.

KATOLÍCKA IDENTITA

Citadela chce pomáhať rodičom v ich najdôležitejšom poslaní: odovzdať vieru svojim deťom. Náš prístup je postavený na bohatstve katolíckej tradície a viery.

 

Chceme, aby v nich naše deti našli inšpirujúcu krásu, ktorá dáva život, ako sme ju našli aj my. Byť katolíkom je veľký dar a my sa chceme spolu s našimi deťmi z neho tešiť, rozvíjať ho a ponúkať ďalším.

KLASICKÉ VZDELÁVANIE

Našim deťom chceme ponúknuť to najlepšie. Klasické vzdelávanie ich ponorí do právd, dobier a krásy, ktoré za niekoľko tisíc rokov nazhromaždila západná civilizácia v oblasti literatúry, umenia či vedy.

 

Deti postupne spoznajú veľký príbeh sveta, ktorého sú aktívnou súčasťou. Tradíciu chceme odovzdať kvalitnými, modernými metódami.

ROZVOJ CHARAKTERU

Výzdoba na stenách školy, spôsob rešpektujúcej komunikácie a riešenia konfliktov či diela, ktoré spolu budeme čítať, a výlety, na ktoré pôjdeme - to všetko chceme zamerať tak, aby pomohli našim deťom všestranne rozvíjať ich charakter.

 

Vzdelávanie nie je o odovzdávaní informácií, ale o mnohých príležitostiach rásť v cnosti rozumnosti, spravodlivosti, odvahy a miernosti.

Kontakt

citadela@kolegium.org

 

Slávka Kubíková
riaditeľka Citadely

slavka.kubikova@kolegium.org

0907 721 191

www.kolegium.org

 

IČO: 42138515

DIČ: 2023028381

Ivanka pri Dunaji
Vzdelávacia skupina Citadela

Kolégium Antona Neuwirtha

Námestie padlých hrdinov 7
P. O. Box 51

900 28 Ivanka pri Dunaji

Bratislava
Vzdelávacia skupina Citadela
Vysoká škola zdravotníctva a
sociálnej práce sv. Alžbety
Námestie Slobody 3 (Leškova)
811 04 Bratislava

Organizuje
Kolégium Antona Neuwirtha

Partner

Spojená škola sv. Uršule,

kmeňová škola vzdelávacej skupiny Citadela

Logo_Serviam_Santa_Ursula.jpg

Mediálny partner

brand-main.png