Citadela v kocke

Citadela je vzdelávací projekt pre žiakov prvého stupňa, ktorý ponúka kvalitné vzdelanie založené na koncepte katolíckeho klasického vzdelávania.

 

V septembri 2020 otvárame prvý ročník na dvoch miestach - v Ivanke pri Dunaji a v Starom meste v Bratislave.

V počiatočnom štádiu bude Citadela fungovať ako organizovaná forma domáceho vzdelávania, tzv. vzdelávacia skupina.

​Deti budú oficiálne zapísané na našej partnerskej kmeňovej škole - Spojená škola sv. Uršule. V tejto škole budú zaradení ako žiaci s individuálnym študijným plánom a každý polrok budú preskúšaní. 

Iniciátorom projektu je Kolégium Antona Neuwirtha, ktoré už roky úspešne rozvíja projekty vzdelávania vysokoškolákov (dvojročný akademický program) a stredoškolákov (Akadémia veľkých diel). 

Citadela ponúka premyslený vzdelávací program, ktorý podľa konceptu katolíckeho klasického vzdelávania pripravuje na pôde Kolégia tím skúsených pedagógov. Program Citadely je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. 

Deti budú mať od prvého ročníka posilnenú výžbu anglického jazyka. 

V najbližších rokoch plánujeme postupne naplniť prvý aj druhý stupeň základnej školy a neskôr aj štyri ročníky strednej školy. Projekt katolíckej klasickej školy je naplánovaný na 13 rokov. 

​Štúdium na Citadele je spoplatnené mesačným školným vo výške 200 – 250 € podľa možnosti rodičov. Poplatok za školský klub a stravu nie sú súčasťou školného a platia sa zvlášť. 


 

Kontakt

citadela@kolegium.org

 

Slávka Kubíková
riaditeľka Citadely

slavka.kubikova@kolegium.org

0907 721 191

www.kolegium.org

 

IČO: 42138515

DIČ: 2023028381

Ivanka pri Dunaji
Vzdelávacia skupina Citadela

Kolégium Antona Neuwirtha

Námestie padlých hrdinov 7
P. O. Box 51

900 28 Ivanka pri Dunaji

Bratislava
Vzdelávacia skupina Citadela
Vysoká škola zdravotníctva a
sociálnej práce sv. Alžbety
Námestie Slobody 3 (Leškova)
811 04 Bratislava

Organizuje
Kolégium Antona Neuwirtha

Partner

Spojená škola sv. Uršule,

kmeňová škola vzdelávacej skupiny Citadela

Logo_Serviam_Santa_Ursula.jpg

Mediálny partner

brand-main.png