Často kladené otázky

Aké veľké budú triedne kolektívy?
Rátame s malými skupinami, približne 10 až 15 detí v jednej triede.


Koľko stojí štúdium na Citadele?

Mesačné školné sa bude pohybovať v rozpätí 200 – 250 €. V tejto cene nie je zahrnutá strava a školský klub.

Čo keď by sme sa pre Citadelu radi rozhodli, no naša finančná situácia to neumožňuje?

Budeme veľmi radi, ak sa na nás obrátite a skúsime spolu vymyslieť možnosti, ako by sme Vaše dieťa vedeli zapojiť do našej vzdelávacej skupiny.

Nemôžem prísť na Vaše informačné stretnutie, no mám záujem aj otázky.
Vaše otázky sa pokúsime zodpovedať e-mailom či telefonicky, nájdete nás v sekcii ,,Kontakt".

Ako záväzná je registrácia?
Registračný formulár vyjadruje Váš seriózny záujem o našu vzdelávaciu skupinu a štúdium Vášho dieťaťa. Po ukončení výberového procesu Vám
zašleme záväznú prihlášku, ktorej súčasťou je nevratný poplatok. Posledným krokom je zápis dieťaťa do kmeňovej Spojenej školy sv. Uršule.

Ako je škola financovaná?
Citadela je novým projektom Kolégia Antona Neuwirtha, ktorý bude spočiatku financovaný podobne ako ostatné projekty Kolégia, t.j. z poplatkov
za program a z donorských príspevkov. Bez štedrosti donorov Kolégia by nebolo možné udržať poplatok za štúdium vo výške 200 – 250 € za
mesiac, keďže plné náklady na dieťa sú výrazne vyššie. Týmto zároveň pozývame možných darcov k podpore tohto nového diela: napríklad cez
IBAN SK89 1100 0000 0026 6975 2115 alebo inou formou podpory Kolégia.

Rozhovor so Slávkou Kubíkovou a Martinom Luteránom - video

Čo je to katolícke klasické vzdelávanie? Prečo je dôležitejšie, aby škola pomáhala deťom objaviť Pravdu, Dobru a Krásu ako ich pripraviť len na trh práce?
Dozviete sa v rozhovore.

Kontakt

citadela@kolegium.org

 

Slávka Kubíková
riaditeľka Citadely

slavka.kubikova@kolegium.org

0907 721 191

www.kolegium.org

 

IČO: 42138515

DIČ: 2023028381

Ivanka pri Dunaji
Vzdelávacia skupina Citadela

Kolégium Antona Neuwirtha

Námestie padlých hrdinov 7
P. O. Box 51

900 28 Ivanka pri Dunaji

Bratislava
Vzdelávacia skupina Citadela
Vysoká škola zdravotníctva a
sociálnej práce sv. Alžbety
Námestie Slobody 3 (Leškova)
811 04 Bratislava

Organizuje
Kolégium Antona Neuwirtha

Partner

Spojená škola sv. Uršule,

kmeňová škola vzdelávacej skupiny Citadela

Logo_Serviam_Santa_Ursula.jpg

Mediálny partner

brand-main.png