7.jpg

OD ÚŽASU K MÚDROSTI

základoškolská vzdelávacia skupina Citadela

KATOLÍCKA IDENTITA

KLASICKÉ VZDELÁVANIE

ROZVOJ CHARAKTERU

Deň otvorených dverí

Online DOD v Citadele 

20. januára 2022 budete mať možnosť bližšie spoznať Citadelu, opýtať sa otázky členov nášho tímu a zistiť všetko, čo vás zaujíma.

Podujatie sa uskutoční online formou. 

AdobeStock_322158378.jpeg

Zápis žiakov

Školský rok 2022/2023 sa blíži

Prihláste svojho prváčika do triedy Citadely v Bratislave alebo v Ivanke pri Dunaji.  

5.JPG

Na stiahnutie

Knihy pre malých kresťanov

Niekedy je naozaj ťažké nájsť vhodné čítanie pre kresťanské deti. Aby sme vám to uľahčili, pripravili sme pre vás zoznam najlepších kníh kresťanskej i svetovej literatúry. Môžete si ho zadarmo stiahnuť.

BANNER WEB Knihy pre malých kresťanov.png
Zoznam kníh - na FB – kópia (1).png

Najlepšie detské knihy podľa veku

Starostlivo pripravené zoznamy kníh pre deti podľa veku. 

Zoznamy si môžete zadarmo stiahnuť.

vzdelanie.jpg

Vzdelávanie v Citadele

Staviame na tradícii klasického vzdelávania, ktoré rozvíja dieťa celistvo a učí ho vnímať dejinné, kultúrne a vedecké súvislosti.

Zápis žiakov

Prečítajte si o postupe prihlasovania detí do Citadely. Svoj záujem môžete registrovať po celý rok.

5.JPG
kastiel.jpg

Komunita

Dôraz na úzku a priateľskú spoluprácu s rodičmi vytvára príležitosti budovať výnimočnú komunitu rodín.

children-1879907_1920.jpg

Naším poslaním je sprevádzať deti pri objavovaní Pravdy, Dobra a Krásy
v histórii, literatúre, vede a umení západnej civilizácie.

Našou víziou sú deti pripravené žiť tvorivý, plodný a svätý život
v dospelosti.

 
 

Často kladené otázky

Aké veľké sú triedne kolektívy?


Triedy v Citadele majú 10 - 15 detí.
Chceli by sme prihlásiť dieťa do Citadely, no finančná situácia nám to nedovoľuje.


Budeme veľmi radi ak sa na nás obrátite a skúsime spolu vymyslieť možnosti, ako by sme Vaše dieťa vedeli zapojiť do našej vzdelávacej skupiny.
Nakoľko záväzná je registrácia záujmu?


Registračný formulár vyjadruje Váš seriózny záujem o našu vzdelávaciu skupinu a štúdium Vášho dieťaťa. Po ukončení výberového procesu Vám
zašleme záväznú prihlášku, ktorej súčasťou je nevratný poplatok. Posledným krokom je zápis dieťaťa do kmeňovej Spojenej školy sv. Uršule.
Ako je Citadela financovaná?


Citadela je novým projektom Kolégia Antona Neuwirtha, ktorý bude spočiatku financovaný podobne ako ostatné projekty Kolégia, t.j. z poplatkov
za program a z donorských príspevkov. Bez štedrosti donorov Kolégia by nebolo možné udržať poplatok za štúdium vo výške 210 – 260 € za
mesiac, keďže plné náklady na dieťa sú výrazne vyššie. Týmto zároveň pozývame možných darcov k podpore tohto nového diela: napríklad cez
IBAN SK89 1100 0000 0026 6975 2115 alebo inou formou podpory Kolégia.
Ďalšie otázky


Na otázky rodičov odpovedajú zakladatelia Citadely Slávka Kubíková a Martin Luterán.